Inzichtkaarten Hoogbegaafdheid met uitgebreide handleiding

34.95

(Hoog)begaafde kinderen beschikken over een in aanleg aanwezig potentieel om tot uitzonderlijke prestaties te komen op één of meerdere begaafdheidsgebieden. Ouders, coaches, (intern) begeleiders, en leerkrachten van hoogbegaafde kinderen hebben allen tot doel dit potentieel te (h)erkennen en te stimuleren zodat het volledig tot zijn recht kan komen.

Beschrijving

(Hoog)begaafde kinderen beschikken over een in aanleg aanwezig potentieel om tot uitzonderlijke prestaties te komen op één of meerdere begaafdheidsgebieden. Ouders, coaches, (intern) begeleiders, en leerkrachten van hoogbegaafde kinderen hebben allen tot doel dit potentieel te (h)erkennen en te stimuleren zodat het volledig tot zijn recht kan komen.
Dit doel is niet ‘zomaar’ bereikt, er is allereerst inzicht in de hoogbegaafdheid van het kind nodig; hierover moet je samen in gesprek. De praktijk wijst uit dat dit niet altijd mee valt: waar te beginnen? Wat te bevragen? Hoe tot de kern te komen? De Inzichtkaarten Hoogbegaafdheid die Buro Gaafd ontwikkeld heeft, zijn bedoeld als handreiking om op een laagdrempelige en positieve manier met het kind in gesprek te gaan en zo inzicht te krijgen in de eigen hoogbegaafdheid.

De 50 inzichtkaarten zijn onderverdeeld in 9 categorieën:

  • Overprikkelbaarheden
  • Leerstijlen
  • Denkvaardigheden
  • Verdedigingsmechanismen
  • Talenten
  • Begaafdheidsprofielen
  • Zijnskenmerken
  • Mindset
  • Zingeving

Deze categorieën zijn gebaseerd op modellen en theorieën die wezenlijke aspecten rondom hoogbegaafdheid bevatten. In deze handleiding zal per categorie de theoretische achtergrond worden geschetst en het belang ervan worden aangehaald, waardoor de inzichtkaarten op een gefundeerde wijze gebruikt kunnen worden tijdens kindgesprekken. Door zelf -met het kind- te kiezen welke categorieën het meest passend zijn in de begeleiding, is het mogelijk in te spelen op actuele hulpvragen en dicht bij de behoefte van het kind te blijven.

Een unieke code toegevoegd aan de handleiding biedt op de website van Gaafd toegang tot werkbladen voor het kind die een praktische aanvulling op de inzichtkaarten vormen. 

Arrow-up