Voor professionals

Elk kind ontwikkelt zich op een eigen wijze en op een eigen moment. Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsvoorsprong, zijn ondernemender, sneller of meer welbespraakt dan leeftijdsgenoten. Deze kinderen hebben een aanvliegroute nodig die past bij hun zijnskenmerken en behoeftes. Wanneer deze behoeftes niet aangesproken worden, vermindert het welbevinden van het hoogbegaafde kind. De kans is dan groot dat het gaat onderpresteren, wat kan leiden tot schooluitval.

Meer kennis over hoogbegaafdheid en vroegsignalering binnen onderwijs en opvang kan helpen dit te voorkomen. De trainingen van Buro Gaafd hebben als doel om meer deskundigheid, begrip en herkenning rondom hoogbegaafdheid te creëren.

Voor de professional biedt Buro Gaafd een mooi trainingsaanbod in de vorm van een E-Learning ‘Het hoogbegaafde kind begrijpen’. De kwaliteit en inhoud van de E-Learning bevat voldoende handvatten om je te bekwamen tot het herkennen, begrijpen en begeleiden van een hoogbegaafd kind en het gezin. Je volgt de E-Learning in jouw tempo, waar en wanneer het jou uitkomt.

De E-Learning is tevens SKJ geaccrediteerd: 22 punten.

Neem contact op wanneer je:

  • meer wilt weten over de E-Learning Het hoogbegaafde kind begrijpen;

  • meer wilt weten over (het signaleren van) hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorspong;

  • ondersteuning wilt in vroegsignalering;

  • wilt weten welke (gedrags)problemen er kunnen ontstaan wanneer hoogbegaafdheid niet (h)erkend wordt;

  • (online) ondersteuning wilt in specifieke casussen;

  • behoefte hebt aan een  online training op het gebied van hoogbegaafdheid.

Wil je graag meer informatie?

Dan kun je online een vrijblijvend telefonisch gesprek inplannen of een bericht sturen:
Arrow-up